2019. július 17., szerda

Képesség-alapú tervezés TOGAF és ArchiMate használatával

A képesség-alapú tervezés (CBP - Capability-Based Planning) egy olyan hatékony megközelítés, amely összekapcsolja a szervezet stratégiai irányát az Enterprise Architecture módszerekkel és a projekt / portfóliókezeléssel a szükséges képességek kialakítása érdekében.

Az üzleti képesség itt egy olyan meghatározott képességet vagy kapacitást jelent, amely az adott vállalkozás számára szükséges egy meghatározott cél vagy eredmény elérése érdekében. Leírja, hogy a vállalkozásnak mit kell tennie annak érdekében, hogy értéket teremtsen ügyfelei és tulajdonosai számára, de nem határozza meg részletesen, hogyan lehet elérni azt. Az üzleti képesség magában foglalja az embereket, a folyamatokat, a technológiákat és az információkat.

A CPB négy általános lépése (Map – Assess – Plan - Control) önmagában is használható, de a TOGAF ADM-mel (Architecture Development Method) együtt, vagy az ArchiMate nyelv használatával, avagy a TOGAF szabvány és az ArchiMate specifikáció együttes használatával még hatékonyabb az alkalmazása.


A Capability-Based Planning segítségével a szervezet képességei különböző aspektusainak érettségével és fejlődésével kapcsolatban a következetes értékeléshez megfelelő mérés és szabályozás alakítható ki. Hasonlóképpen mérést és nyomon követést biztosít az elért program és projekt eredményekre vonatkozóan. A CPB által biztosított nyomon követhetőség hatékony eszköz annak kiderítésében, hogy mely kezdeményezések eredményezték a legnagyobb javulást az üzleti területen, és melyikek nem. Igy a szervezet érettsége hosszabb távon is fenntarthatóvá válik.
Az érdekeltekkel való kommunikáció a képesség-alapú tervezés megvalósítása során elsődleges tevékenység, és az ArchiMate modellezési nyelv használata sokkal kifejezőbbé és pontosabbá teszi a kommunikációt.

Egy új Guide jelent meg ezzel kapcsolatban a The Open Group kiadásában.
Ez az új útmutató leírja a vállalati képességekre épülő tervezést, amely a rövidebb és hoszabb távú célokra, a szervezet képességeire, valamint a változási kezdeményezésekre való megfelelő rálátást biztosítja. Célja, hogy folyamatokat, módszereket és példákat mutasson be azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósítsuk meg a szervezet képességalapú tervét.
Ez a 2019.07.16-án megjelent útmutató a 2016 novemberében közzétett, a CPB fehér könyvre (W16C) épül.

Az új kiadvány címe: G193: Capability-Based Planning Supporting Project/Portfolio and Digital Capabilities Mapping Using the TOGAF® and ArchiMate® Standards
Letöltési link: https://publications.opengroup.org/g193
A dokumentumban két modellezési módszert mutat be:

 • Képesség-alapú tervezés a TOGAF metamodell használatával, artifaktokkal (architektúra modellek) az ArchiMate jelöléssel
 • Képesség-alapú tervezés az ArchiMate modellezés segítségével

Így kiválasztható, hogy melyik metamodell és artifaktok kerüljenek felhasználásra, a TOGAF Standard, 9.2 változatban vagy az ArchiMate 3.0.1 specifikációban meghatározottak.

Az útmutató tartalmaz egy példát is a kapacitás alapú tervezésre az ArchiMate nyelv használatával, a dokumentumban leírt általános lépéseket követve, az ADM fázisok leképezését felhasználva. A példa az ArchiSurance esettanulmányra épül.

2018. október 3., szerda

Szükség van még vállalati architektúra tervezésre a felhő megoldások terjedése idején?

Milyen hatása van a felhőalapú megoldások terjedésének a vállalati architektúrákra? Kell-e még egyáltalán vállalati architekt? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülnek fel manapság, melyek kapcsán érdemes elgondolkozni az architekti munka változásain.


Mivel egyre több nagy szervezet egyre kevésbé támaszkodik a korábban megszokott saját hatalmas, monolitikus vállalati megoldásaira, csábító azt gondolni, hogy a fenntartható vállalati architektúra (EA – Enterprise Architecture) létrehozásának kemény munkája is lassan feleslegessé válik. Ahogy sok vállalat költözik a felhő alapú megoldások világába, úgy is gondolhatják, hogy jórészt az EA-val kapcsolatos problémától is sikeresen megszabadultak. De valóban ez lenne a helyzet? 


A felhőalapú átalakítások lehetőséget teremtenek új üzleti modellekre, innovációra és a vevői elégedettség fokozására is. A felhő már nem csak egy informatikai varázsszó, az üzleti stratégia meghatározójává kezd válni. A felhő megoldásokra épülő átalakítások megvalósítása nem könnyű: jelentős, megfelelő időben történő erőfeszítést igényel. Új üzleti jövőképet, az igényeket és az ezekhez kapcsolódó kultúrát is meg kell határozni.
Minden szervezet eltérő felkészültségi szinttel rendelkezik a felhő megoldások felhasználására vonatkozóan, és ez meghatározza az első lépéseket és a várható előnyöket a felhő felhasználásra történő átállás folyamatával kapcsolatban. Érdemes ezek ismeretében alaposan megfontolni, hogy mely alkalmazások és infrastruktúra elemek kerüljenek a felhőbe. Célszerű áttekinteni az üzleti és az alkalmazás életciklusokat, az alkalmazás architektúrát, az adatokat és a vonatkozó technológiai megfontolásokat.

Sok éve bebizonyosodott, hogy a jó vállalati architektúra kulcsfontosságú tényező a szolgáltatásorientált architektúrák (SOA) hatékony bevezetéséhez. Sok szervezet megtapasztalta már az EA átvilágítás, egy fajta "due diligence" hiányát projektek bukása vagy részbeni sikertelensége esetében. Hiszen a vállalati architektúra egyszerűen fogalmazva egy áttekintő kép, az üzleti folyamatok és az informatikai szolgáltatások közötti kapcsolatokról. Ehhez szorosan kapcsolódóan szükség van még egy mindennapos irányítási mechanizmusra is, amely szintén egy jól megtervezett vállalati architektúrával jön létre. Mind ezek elmaradhatatlan részei egy olyan megoldásnak, ami biztosítani tudja, hogy a megfelelő technológia képes legyen támogatni az üzleti működés átalakítását.

Cloud használata esetén még inkább szükség van EA-re, mint valaha

A felhő szolgáltatásokra átálló számos szervezet tevékenységét (különösen a nyilvános felhővel próbálkozókét) gyakran sorozatos kisérletek és hibák jellemzik. Egy idő után általában rájönnek, hogy létrejött a lábnyomuk a felhőben anélkül, hogy megnézték volna, hogyan illeszkedik mindez a stratégiájukba és az üzleti igényekhez.
Mára a vállalati architekt tevékenységet több szervezetben kezdik szükségtelennek tekinteni. Ezzel szemben a hibrid informatikai környezet megteremtése a változó üzleti igények kielégítése érdekében pont a vállalati architekt szakemberek munkáját igényli, ami biztosítja az alapvető kapcsolatot az üzleti és az informatikai szolgáltatások között.


Mert mire is van szükség? Meg kell érteni az üzleti igényeket, meg kell határozni a funkcionális követelményeket, meg kell hozni a technikai döntéseket és meg kell határozni a megvalósítási terveket az üzlet és az IT összehangolása érdekében. Egy kis létszámú vállalati architekt csapat létrehozása jó befektetést jelent a szervezet számára. Ezzel elkerülhető a rossz döntések meghozatalának frusztrációja, a helytelen tervek végrehajtása, és hogy állandóan a változó és nem várt üzleti igényekhez kelljen alkalmazkodni. Minden érintett fél érdekeit az szolgálja leginkább, ha összejönnek és megpróbálják megérteni a jövőre vonatkozó elképzeléseket, aztán a tervezést ennek megfelelően végzik. Ezzel egy közös jövőkép alakulhat ki valamint az az érzés is, hogy részesei vagyunk az átalakulás formálásának.

A cloud computing önmagában nem helyettesíti a vállalati architektúrát. Nem nyújt "végtelen skálázhatóságot", nem igaz, hogy „fillérekbe kerül", és az sem, hogy "egy óra alatt megvalósítható" és még sok más problémára sem nyújt önmagában megoldást.
Ez egy izgalmas technológia, amely valóban megvalósíthatja azt az ígéretet, hogy eredményes és hatékonyabb, rugalmasabb számítástechnikai platformokat biztosítson, de napjainkban a felhő nem képes kielégíteni a túlfeszített várakozásokat.

Felhőszolgáltatások integrálása a vállalathoz EA segítségével

Amikor felhő felhasználásáról van szó, valójában szolgáltatásokkal foglalkozunk, csak úgy, mint a klasszikus SOA architektúrák tervezésénél. Egy megfelelő vállalati architektúra modell (célszerűen a szabványos ArchiMate nyelven) pontosan leírhatja a szolgáltatásokat és a szolgáltatások megvalósítását. Ez jól illeszkedik a felhőmodellhez.
Az SaaS-t jól le lehet írni olyan alkalmazási szolgáltatásokként, amelyek az üzleti folyamatokat támogatják. Hasonlóan a PaaS-t mint technológiai szolgáltatást (vagy szolgáltatáscsomagot) modellezhetjük egy adott alkalmazás komponenseinek és adatainak támogatásához.
 Az SaaS követelmények meghatározásához tipikusan szükség van az alábbiakra:
 • Az érdekelt felek motivációja
 • Az üzleti modell, amelyet támogatnia kell
 • Együttműködés más alkalmazásokkal
 • A felhő és a házon belüli rendszerek közötti összeköttetést igénylő szolgáltatások igénybevétele az ügyfél technológia szintjén
 • A megoldás nem funkcionális szempontjai

A hibrid felhőplatform a vállalkozásoknak segítséget jelenthet a saját tulajdonú hardverrel / szoftverrel járó korlátoktól történő megszabadulásban. Olyan környezetet teremt, ahol az üzleti felhasználók gyorsan hozzáférhetnek az általuk igényelt erőforrásokhoz. Ez az automatizálással járó költségeket csökkentheti. Lehetővé teszi a fejlesztők számára az agilis szállítást. Segít az „árnyék IT” megszüntetésében is.
A vállalati architektek közreműködése a felhő megoldásokra való vállalati áttérés esetén a fentiek szerint döntő fontosságú. Az enterprise architect módszerek, bevált gyakorlatok felhasználása minden lényegtes vállalati változás kapcsán előnyös, de a cloud szolgáltatásokra történő átállás kapcsán különösen hasznos a sikeres tervezés és megvalósítás érdekében.

2018. június 18., hétfő

Az ArchiMate nyelv és az Archi eszköz használata holland önkormányzatban


Az informatika egyre fontosabb az üzleti működéshez és ezzel megfelelő architektúrák használata is még fontosabbá válik. Ezért döntött úgy Nijmegen önkormányzata is néhány éve, hogy az ArchiMate-et használja architektúra leíró nyelveként. A közelmúltban az Archi alkalmazást választották az ArchiMate használatát támogató standard alkalmazásként.


Korábbi blog bejegyzésekben már többször foglalkoztunk az ArchiMate architektúra modellező nyelvvel (ArchiMate és TOGAF, Az ArchiMate architektúra leíró nyelv és az UML, CIO fegyvertár 2014, Új lehetőségek az architektúra tervezőknek – megjelent az ArchiMate 3.0, Az ArchiMate modellező nyelv használata) és legutóbb egy olyan megoldást mutattunk be, ami architektúra keretrendszert, módszertant, nyelvet és támogató eszközt is tartalmazott az architektek munkájához (Szabványos, megosztható, újrahasznosítható tervezés). Most egy holland önkormányzat példáját ismerhetjük meg, ahol szintén ezeket az eszközöket választották munkájuk támogatására.

Az ArchiMate architektúra modellező nyelv kiválasztásának számos oka volt: segít a gyakorlatban az architektúra jobb leírásában, világszintű szabvány és manapság széles körben használják a holland kormányzatban.
Az önkormányzatok GEMMA referencia-architektúrája az ArchiMate intenzív használatát teszi lehetővé. Egyebek között az üzleti és alkalmazáselemek modellezése és azok kapcsolatainak ábrázolása is lehetséges. Minden önkormányzat saját alkalmazásokat regisztrálhat a Nemzeti Szoftverkatalóguson keresztül, és az országos referenciaarchitektúrához kapcsolhatja. Az összes adat AMEFF formátumban (ArchiMate Model Exchange File Format) exportálható, és az önkormányzatok által használt architektúra menedzsment alkalmazásokba importálható.

A megfelelő eszköz

Annak érdekében, hogy jól használható legyen az ArchiMate nyelv, támogató eszközök szükségesek. Számos alkalmazás támogatja az ArchiMate használatát. Mindegyiknek megvannak a maga előnye és hátránya, ezeket különböző üzleti modellekkel rendelkező vállalatok biztosítják.
Az önkormányzatnál nem törekedtek arra, hogy megtalálják a "legjobb alkalmazást". Céljuk a számukra legalkalmasabb alkalmazás kiválasztása volt. Például fontosnak tartották, hogy az eszköz könnyen használható legyen, nincs szükségük például a BPMN vagy az UML támogatására ("csináljunk egyetlen dolgot és azt az egyet csináljuk jól"), megfizethetőnek kell lennie stb.
Bár már korábban is használták az Archi-t, és kedvelték a használatát, volt egy nagy akadály: a megosztott adattár hiánya, vagyis hogy csapatként is jól tudjanak dolgozni. Ezért jutottak el az egyik jól ismert kereskedelmi termékhez. Azonban ennek a megoldásnak az árazása olyan volt, hogy nem tudták megoldani a szükséges finanszírozást.

Legyen együttműködés az architektúra menedzsmentben is

Időközben megjelent az Archi szoftverhez a "Model Repository Collaboration Plugin": az Archi eszköznek egy olyan kiterjesztése, amely lehetővé teszi az együttműködést azáltal, hogy a modellek megosztását és verzió kezelését egy közös verziókezelő rendszerrel végzi. 
Az így elérhetővé vált git alapú verzió kezelő megoldással olyan szolgáltatások használata lehetséges, mint a megosztás, a verziók kezelése, az elágazás és a visszavonás. Végre, az elmúlt 10 év során a szoftverfejlesztőknek nyújtott új és izgalmas szolgáltatások elérhetőkké váltak az Enterprise Architects szakma számára is.

Nyílt fejlesztés, nyílt forráskód

Több mint 10 évvel ezelőtt a Nijmegen városi tanács úgy döntött, hogy előnyben részesíti azokat a szolgáltatókat, akik a szoftver megvásárlásakor a "nyílt forráskód" elv szerint dolgoznak. A gyakorlatban ez a kezdeményezés csöndben elhalt, de az utóbbi években a nyílt forráskódú szoftverek használata ismét nagyon aktuálissá vált. Részben, mivel a nyílt forráskódú termékek ma is ugyanolyan jók, vagy jobbak, mint a kereskedelmi termékek, részben azért, mert az IT növekvő fontossága miatt a szállítótól való nagyfokú függőség nem kívánatos.
Az Archi-val a nyílt forráskódú fejlesztés előnyei maradéktalanul megvalósulnak. Van egy minőségi termék, mögötte aktív fejlesztés, amelyet a felhasználók igényei vezérelnek, és nincs gyártói függőség. Az összes kód nyilvános, az AMEFF csere formátumot közvetlenül a bevezetés után támogatták, és a verziókezeléshez az elterjedt, népszerű git van használatban.
Nijmegen önkormányzata úgy döntött, hogy aktívan hozzájárul az Archi továbbfejlesztéséhez havi adomány formájában. Összehasonlításképpen ez a töredéke annak, amennyit a kereskedelmi csomagokra költenek, de olyan gesztus, amely támogatja ezt a fajta fejlesztést.
Nijmegenben lépésről lépésre megismerik az ArchiMate és az Archi által kínált lehetőségek hatékony kihasználását. Jelenleg az Archi eszközt használják Windows és Linux rendszeren GitLab repository-k felhasználásával. Rendszeresen generálnak HTML exportot, amelyet az intraneten közzétesznek, hogy minden alkalmazott könnyedén hozzáférhessen minden információhoz.

A holland példa inspiráló lehet itthon is akár más iparágakban is a korszerű architektúra tarvezés és menedzsment megvalósítására.

2018. április 19., csütörtök

TOGAF 9.2 újdonságok

A The Open Group független szabványosító testület 2018.04.16-án bejelentette a legelterjedtebb enterprise architect keretrendszer új verzióját, a TOGAF® 9.2 szabványt.
A 2009-ben megjelent TOGAF 9 Enterprise Edition legújabb, 9.2 változatát jelentette be a szabványt fejlesztő gyártófüggetlen nemzetközi szervezet, a The Open Group.

A TOGAF szabvány nagyobb hangsúlyt fektet az üzleti architektúrára, a digitális trendekre és az IT-n kívüli üzleti átalakulásra. A szabványt átszervezték és ezzel az újonnan bevezetett TOGAF könyvtár központját alkotja. A TOGAF könyvtár olyan referenciakönyvtár, amely iránymutatásokat, sablonokat, mintákat és egyéb referencia anyagokat tartalmaz, amelyek felgyorsítják a vállalati új architektúrák létrehozását. Több mint 130 dokumentumot tartalmaz a TOGAF keretrendszer gyakorlati alkalmazásának támogatására.

A legfontosabb változások


 • A TOGAF könyvtár bemutatása és alkalmazása az architektúra fejlesztési módszerben
 • Erősebb összhang az ISO/IEC/IEEE 42010 szabvánnal
 • Az IT4IT több helyre bekerült, mint példa a referencia architektúrákra
 • Új fogalmak kerültek be a metamodellbe – főként az ArchiMate harmonizáció erősítésére
 • Az architektúra Repozitóriumba bekerültek az architektúra követelmények és a megoldás gyűjtemény is
 • Új artifaktok kerültek be, többek között az ArchiMate harmonizáció miatt is
 • A két referencia modell kikerült külön dokumentumba, a TOGAF könyvtárba
 • Külső dokumentumokba került a két architekturális stílus: Biztonsági és SOA architektúrák.
 • Az Üzleti forgatókönyvek és üzleti célok fejezet külső dokumentumba került a TOGAF könyvtárba
 • Kikerültek azok a hivatkozások, amelyek már nem aktuálisak vagy nem elérhetők
 • Sok egyéb kisebb jelentőségű szerkesztői korrekció történt


TOGAF könyvtár 

A TOGAF® könyvtár a TOGAF szabványt támogató strukturált on-line könyvtár. A TOGAF könyvtárat a The Open Group Architecture Forum irányítása alatt tartják karban.
A könyvtár tartalma a TOGAF Enterprise Continuum szerint szerveződik:
 • 1. rész: Alap dokumentumok - Általánosan alkalmazandó információk az TOGAF keretrendszer vagy a vállalati architektúra témájával kapcsolatban
 • 2. rész: Általános útmutatók és technikák - Az architektúrák stílusát ismertető információk, valamint a TOGAF keretrendszer és az Enterprise Architecture alkalmazási lehetőségei specifikusabb kontextus jellemzőinek kiaknázására
 • 3. rész: Iparág specifikus útmutatók és technikák - Információk, amelyek leírják, hogyan alkalmazható a TOGAF keretrendszer és a vállalati architektúra egyes vertikális iparági szegmensek sajátos igényeinek kielégítésére
 • 4. rész: Szervezet-specifikus útmutatók és technikák - Információk, amelyek leírják, hogyan alkalmazták az TOGAF keretrendszert és a vállalati architektúrát az egyes vállalkozások igényeinek kielégítésére

Ha a könyvtáron belüli források a TOGAF architektúra fejlesztési módszer (ADM) megvalósítására vonatkoznak, és kifejezetten hivatkoznak a TOGAF szabvány egyes pontjaira, akkor a könyvtárban Függő dokumentumként vannak besorolva. Olyan erőforrások, amelyek útmutatást adnak a szabványban leírt jellemzők kihasználásához, Támogató dokumentumoknak minősülnek. Az általános architektúrához kapcsolódó erőforrások, amelyek nem tartalmaznak konkrét utalásokat a TOGAF szabványra, az EA Általános dokumentumok közé tartoznak.

2018. január 30., kedd

Szabványos, megosztható, újrahasznosítható tervezés


Architekti munkánk során komplex rendszerekkel foglalkozunk. A tervezés fontos, meghatározó része a munkánknak. Mégis sok esetben nem használjuk a tervezés szabványait, az érintettek számára nehezen hozzáférhetők és újrahasznosíthatók korábbi munkáink eredményei. Így aztán drágán tervezünk, nem hatékonyan használjuk az erőforrásainkat. Vannak nyílt szabványok, van elérhető központilag menedzselt eszköz, amit használhatunk. Egy akár teljesen ingyenesen is elérhető megoldást mutatok be az alábbiakban.
Ezzel a megoldással jobb minőségű tervek készülhetnek, akár mindenki számára elérhetőek a munka eredményei, egyszerűen újrahasznosíthatók.

Nézetek

Mivel foglalkozik az enterprise architekt, milyen területek tervezésével? A TOGAF fogalmait használva üzleti, adat, alkalmazás és technológiai területet fed le az architekti munka.(A TOGAF-ról több korábbi blog bejegyzésem is tartalmaz további részleteket, például: itt, itt, itt és itt is)
A komplex architektúrák több nézet együttesével írhatók le. Az architekt felelőssége annak meghatározása, hogy hány nézet elkészítése szükséges. Nyilván a feltétlenül szükségesnél több nézet elkészítése többlet erőforrás felhasználással, nagyobb költségekkel járna, így aztán nem célszerű. Másrészről azonban a szükségesnél kevesebb (vagy nem megfelelő) nézet elkészítése nem tudja biztosítani, hogy valóban az ideális architektúra valósuljon meg.

Közös nyelv

Ha a nézetek szükséges mennyisége rendben is van, még mindig komoly problémát jelenthet a közös nyelv hiánya.
Kell tehát egy közös nyelv!
Zavaros ábrák helyett egyértelmű, tiszta kommunikációra van szükség, félreérthetőség, kétértelműség nélkül. A következetesség, a különböző nézetek összefüggőségének, harmóniájának biztosítása is fontos feladat. A megfelelő vizuális megjelenítés kulcskérdés. Lehetőleg a nézeteknek az egyszerű tájékoztatáson, információ közlésen túlmenően támogatni kell elemzések elvégzését is.
A fenti lehetséges problémákra átfogó megoldást nyújthat egy megfelelő szabvány használata. Nos szerencsére létezik az architektúra modellezési nyelv elfogadott nyílt szabványa, ez az ArchiMate.
(Az ArchiMate több korábbi blog bejegyzésemnek is tárgya volt, például: itt, itt, itt, itt és itt)

ArchiMate

ArchiMate
Mit nyújt az ArchiMate szabvány? Egy grafikus nyelvet biztosít, architektúrák leírására alkalmas fogalmakkal. A szabvány egy komplett keretrendszert tartalmaz a fogalmak rendszerezésére. Természetesen rendelkezésre állnak a szabványban a szükséges grafikai jelölések a fogalmak megjelenítésére. Ezeken túl még nagyon hasznos elképzeléseket tartalmaz a szabvány a különböző érintett személyek számára alkalmas vizualizációkról. Az ArchiMate egy nyílt szabvány, amit a The Open Group gondoz. A nyelv népszerűségét mutaja, hogy jelen cikk írásakor az ArchiMate LinkedIn csoport tagjainak száma meghaladta a 10 000 számot.
A nyelv kapcsán meg kell említenünk, hogy a sikeres architekti munkához a szabványos tervező nyelven kívül legalább ugyanilyen fontos a munka módszertani hátterét biztosító enterprise architect keretrendszer is. A TOGAF (The Open Group Architecture Framework) és az ArchiMate szorosan kapcsolódnak amint az alábbi ábra is mutatja. A közös pontot az jelenti, hogy a tervezett rendszer leírását a különböző érintett szereplők sajátos nézőpontjainak megfelelő nézetek elkészítése biztosítja.
A TOGAF részletesen leírja annak folyamatát, hogy hogyan célszerű ezeket a nézeteket elkészíteni. Az ArchiMate pedig konkrét eszközt ad a jól definiált grafikus nyelv segítségével ezen nézetek egyértelmű, félreérthetetlen, következetes elkészítésére.

Több szintű modellek

Komplex rendszerek esetében (amilyenek a nagyvállalatok, az összetett IT rendszerek, a bonyolult adatközponti infrastruktúrák, stb.) több szinten célszerű modellezni. Ezek közül az ArchiMate az egyik fontos modellezési szintet szolgálja ki: a nagyon magas szintű stratégia modelleknél jóval konkrétabb, de a megvalósítási modelleknél magasabb szintű tartalom elkészítésére szolgál.

Az ArchiMate keretrendszere

Az ArchiMate szabvány nem csak felsorolja a nyelv által használt fogalmakat és azok jelöléseit, de egy komplett rendszert ír le a fogalmak rendszerezésével. Ebben az ArchiMate fogalmak egyrészről rétegekbe rendeződnek, másik szempontból pedig aspektusokba vannak szervezve. Az alábbi ábra mutatja az ArchiMate rétegeit és aspektusait. Egy példaként tartalmaz három alapfogalmat is, mindhárom az üzleti rétegből, de különböző aspektusokból.
Egy egyszerű ArchiMate nézet a fent használt fogalmak használatával:

Verziókezelés

Amikor több nézet készül, esetleg több szakember párhuzamosan dolgozik ezek kialakításán és különböző változatokat dolgoznak ki, akkor a fent ismertetett szabványos nyelv alkalmazásán kívül még célszerű egy korszerű verzió kezelő megoldást is alkalmazni.
Az 1980-as évektől a legismertebb korai verziókövető rendszer a CVS volt. Azóta sok hasonló rendszert fejlesztettek. Alapvetően a Linux kernel fejlesztésének támogatására létrehoztak egy saját verziókezelőt. Cél volt a gyorsaság, egyszerűség, a nem-lineáris fejlesztés (párhuzamos branchek) támogatása és a nagy projektek hatékony kezelése. Így jött létre a legnépszerűbb szabadon használható elosztott verziókövető rendszer a Git.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Git
Az architektúra nézetek készítése során (csakúgy, mint például a szoftverek forráskódjának fejlesztésekor is) jelentős mennyiségű digitális tartalom elkészítése a feladat, aminek során nagy mennyiségű módosítás történik, amiben több szakember vesz részt. Ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban fontos cél a változások nyomon követhetősége.
A Git előnyei közé tartozik, hogy elosztott, rugalmas, könnyű vele branch-eket használni, gyors és jól használható más rendszerekkel együtt is. Bármilyen tartalom kezelhető vele, a klasszikus példa a forráskód, de sok más digitális tartalom, így az architektúra nézetek esetében is igen hasznos.

GitHub

Az interneten igen népszerű a GitHub webalapú Git repository hosztoló szolgáltatás. Van ingyenes és fizetős hozzáférése is. Jelképe az Octocat, ami részben macska, részben polip lény, emberi arccal.
https://github.com/
A webes szolgáltatás itt érhető el: www.github.com. Emellett a szolgáltatás mellett a vállalatok, nagyobb szervezetek számára fontos a GitHub Enterprise szoftver is. Ez hasonló a GitHub nyilvános szolgáltatásához, de kifejezetten nagy, vállalati szoftver fejlesztő csoportok használatára tervezték és tipikusan vállalati tűzfalon belül üzemeltetett megoldásként használják a nagyobb szervezetek.

Kliens alkalmazás az ArchiMate használatához

A GitHub kiváló eszköz az architektúra nézetek verzió-kezelt tárolására és megosztására. Szükséges mellette egy kliens alkalmazás, ami az architektúra nézetek szerkesztését, ember számára értelmezhető megjelenítését biztosítja. Az ArchiMate szabványt szerencsére több szoftver gyártó is támogatja és különböző architekti munkát támogató szoftverek érhetők el a szoftver piacon. Most egy ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú ArchiMate modellező alkalmazást mutatunk be, ez az Archi.
https://www.archimatetool.com/
Az Archi a legelterjedtebb ingyenes ArchiMate modellező eszköz. Egy szabad és nyílt forráskódú modellező eszköz ArchiMate modellek és vázlatos rajzok készítéséhez. Az Archit világszerte több ezer architect használja.  
Az Archi asztali alkalmazáshoz létezik egy plugin, ami kényelmesen elérhetővé teszi az alkalmazásból a GitHub verzió kezelő szolgáltatásait. Ezáltal az architect szakember által az Archi kliens programban elkészített szabványos ArchiMate nézetek elhelyezhetők akár a nyilvános github.com verzió kezelőben, akár nagyvállalatok esetében a céges tűzfalon belül üzemeltetett GitHub Enterprise rendszerekben és ezzel az ilyen rendszerek szolgáltatásai kihasználhatók az architektúra nézetek fejlesztése során is.
Maga az Archi kliens alkalmazás az ArchiMate nézetek elkészítésén kívül több hasznos szolgáltatást biztosít, többek között riportok készíthetők több népszerű dokumentum formátumban az elkészült nézetekről.
Másik hasznos szolgáltatás, hogy az Archi nézetekben szereplő komponensekről, kapcsolataikról minden adat kimenthető és Excel-ben feldolgozható.
Talán még ennél is fontosabb egy másik exportálási (és importálási) funkció: szabványos ArchiMate® Model Exchange File Format formátumban is kimenthető a munka eredménye. Ez a formátum szintén a The Open Group által kidolgozott szabvány és a jó hír az, hogy bár a szabvány viszonylag új, már is több szoftver gyártó támogatja. Az említett model exchange formátumot támogatják pl. a következő eszközök: BiZZdesign Architect, Sparx Enterprise Architect, ArchiRepo és természetesen az Archi is.

Összefoglalás

A fentebb leírt megoldás műszaki részét az alábbi ArchiMate nézet szemlélteti.
Az ismertetett megoldás tehát a TOGAF keretrendszer módszertanának használata mellett az ArchiMate modellező nyelvnek az Archi kliens programban történő alkalmazását javasolja a GitHub verziókezelő rendszerben történő tárolással együtt. Ezek alkalmazásával javul az architekti munka eredményeinek minősége, az újrahasznosítás erős támogatásával csökkenhet a tervező munka költsége is miközben valódi értéket termel a szervezet számára.


2017. november 30., csütörtök

GDPR és Enterprise Architecture

Egy ideje a Cyber Security és az ehhez kapcsolódó kockázatok az egyik legfontosabb stratégiai problémává váltak a legfeleső vezetői szint számára, most pedig a GDPR még nagyobb nyomatékot ad ennek a területnek. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) egy szigorú uniós adatvédelmi rendelet, amely 2018 májusában lép hatályba.
A vállalati architektek kulcsszerepet játszhatnak ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Érdemes felfedezni az architektek tudásának, modelljeinek és elemzéseinek (eddig esetleg rejtett) értékét! Az architektek segíthetnek a szervezet informatikai támadásokkal szembeni ellenállóképességének javításában, a jogszabályi előírások betartásában, valamint a különböző (akár az üzemeltetéssel, a jó hírnévvel kapcsolatos és a pénzügyi) kockázatok csökkentésében.
Az alábbiakban kiemeljük a GDPR néhány olyan jellemzőjét, ahol az enterprise architeknek jelentős szerepet játszhatnak a vállalati megfelelőség elérésében.


A GDPR a megfelelés igazolásáról szól

A megfelelőség mellett igazolni is kell a megfelelést. Amint az 5. cikk kimondja: " Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”)". Az enterprise architektek egyedülálló helyzetben vannak ahhoz, hogy segítséget nyújtsanak szervezetüknek annak bizonyításában, hogy megfelelnek. A biztonsági és adatvédelmi elemzések architekturális modelljeinek felhasználásával az architektek átfogó elemzést nyújthatnak az adatok felhasználásáról és védelméről az egész vállalaton belül, annak folyamatairól, az érintett személyekről és informatikai rendszerekről.


A GDPR előírja, hogy rögzítsék a személyes adatok gyűjtésének célját

Dokumentálni kell, hogy mit teszünk a személyes adatokkal és milyen céllal (30. cikk). Ez magában foglalja például a következőket: milyen helyeken tároljuk a személyes adatokat, mely alkalmazásokat használjuk, ki fér hozzá ezekhez az alkalmazásokhoz, kik azok a harmadik felek, amelyekkel megosztjuk az adatokat stb. A megfelelőségi eljárások részeként gyakran próbálják ezeket különféle Office dokumentumokban rögzíteni, de ez gyorsan kezelhetetlenné válik. Ezek rögzítésében is fontos szerepet játszhatnak az architektek, mivel az architektúra-modellek gyakran az adatok felhasználásának ezen integrált áttekintéséből sok mindent tartalmaznak.


A GDPR a beépített biztonság integrált megközelítését követeli meg

„Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja”, amely magában foglalja az ilyen intézkedések „rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást” (32. cikk). Néhány biztonsági intézkedés megszigorítása nem lesz elegendő ehhez. Integrált megközelítésre van szükség a beépített biztonság érdekében, nem csak az informatikai részekre összpontosítva, hanem a szervezet minden aspektusára kiterjedően. Az enterprise architektek a legalkalmasabbak ennek kezelésére, mivel rendelkeznek a szükséges átlátással és betekintéssel.


A GDPR adatvédelmi hatásvizsgálatot igényel

Mindig el kell végeznie az adatvédelmi hatásvizsgálatot, amikor üzembe állítunk egy olyan rendszert, amely személyes adatokat dolgoz fel. A vizsgálatnak tartalmazni kell a feldolgozás leírását, a kockázatok értékelését, a kockázatok kezelésére irányuló intézkedéseket és a megfelelés igazolását. A nagy és bonyolult üzleti és informatikai megoldások összességének ilyen elemzéséhez intelligens szoftveres megoldásokra van szükség. Vannak olyan EA szoftverek, amelyek az ilyen jellegű biztonsági és adatvédelmi elemzésekhez és tervezéshez hatékony támogatást tudnak nyújtani.


Az architektek szerepe

Egy tanulmány szerint a vállalatok úgy vélik, hogy a GDPR megfelelés szempontjából a legnagyobb akadályt az adatok minőségének (73%) és az adat komplexitásnak (67%) a kezelése jelenti.
Az enterprise architektek hozzáférést biztosíthatnak ezen információkhoz. Összekötő kapocsként működnek számos érdekelt fél számára, és szinte minden olyan kérdéssel foglalkoznak, amely hozzájárul a GDPR megfeleléshez. Az alapvető előfeltétel az, hogy a vállalati architektúrák megfelelően készüljenek, a legjobb architekti gyakorlatokat alkalmazzák és modern eszközöket használjanak.
Természetesen az EA önmagában nem képes biztosítani a GDPR megfelelőség összes követelményét. A vezetők közötti szoros együttműködés elengedhetetlen. Az adatvédelmi tisztviselővel és a technológiai területek felelőseivel is intenzív együttműködésre van szükség.


Összegzés: az architektúra kulcsfontosságú a GDPR megfeleléshez

A szervezet megfelelőségének biztosítása érdekében széleskörű áttekintésre van szükség a személyes adatok gyűjtésének, felhasználásának módjáról, a hozzáféréssel, a tárolt adatokkal, a harmadik felek bevonásával, a belső és a külső fenyegetésekkel kapcsolatban sok mindenről. Az enterprise architektek egyedülállóan széleskörű és integrált képet tudnak mutatni a szervezetről és rendelkeznek azokkal a modellekkel és eszközökkel, amelyek az adatvédelem értékeléséhez, javításához és biztosításához szükségesek.
A GDPR nem csak a megfelelést, hanem azt is megköveteli, hogy bizonyítsuk a megfelelést. Az architektúra modellek ezen információk legfőbb forrásai, különösen olyankor, amikor összefüggő nézetre van szükség mindenről, ami a személyes adatokhoz kapcsolódik.

2017. augusztus 7., hétfő

Az ArchiMate modellező nyelv használata


Az ArchiMate nyelv már többször témája volt korábbi blog bejegyzéseimnek, például fontos hír volt a 3.0 verzió megjelenése (Új lehetőségek az architektúra tervezőknek – megjelent az ArchiMate 3.0). A legfrissebb magyar vonatkozású ArchiMate hír pedig az, hogy rövidesen megjelenik az ArchiMate® 3.0 Translation Glossary: English – Hungarian című kiadvány is az AEA Magyar Tagozat lelkes fordítóinak köszönhetően.

Rendelkezésünkre áll tehát egy teljes, korszerű vállalati szintű leíró nyelv, melyet szerte a világon a legkülönbözőbb méretű szervezetekben használnak az architektek. Hasznos megnézni hogyan használják a nyelvet és milyen bevált gyakorlatok alakultak ki.


Szokásos az architektekről azt mondani, hogy olyan komplex, olvashatatlan diagramokat készítenek, amik csak néhány másik architekt számára értelmezhetőek. Bár nyilván erre is van példa, ma az ArchiMate nyelv hatékonyan képes támogatni azt, hogy az architektúra diagramok könnyen érthetőek legyenek. A könnyebb megértés és általában a hatékonyabb kommunikáció érdekében van néhány olyan szempont, amit célszerű figyelembe venni az ArchiMate használata során.

Pont annyit, amennyi kell


Az EA módszertanok is hangsúlyozzák az architekt szakemberek felelősségét abban, hogy pontosan azokat a nézeteket (leggyakrabban diagramokat) készítsék el, amelyek valóban szükségesek az adott architektúra megértéséhez. Ki kell tehát választani a még szükséges, de már éppen elegendő információ mennyiséget: ne tartalmazzanak a diagramok olyan információt, ami az adott cél eléréséhez nem szükséges.

Természetesen nem csak a szükséges diagramok kiválasztása fontos, hanem az is, hogy azok elkészítésekor gondoljunk azok majdani olvasóira. Tisztába kell lennünk azzal, hogy a majdani olvasók számára mennyi részletre van szükség: a diagramunk ne menjen mélyebbre a szükséges részletezettségnél. Ugyan így az is lényeges, hogy a majdani olvasóknak milyen szintű ismeretük van az ArchiMate nyelvről. Ezzel kapcsolatban sokat segíthet egy célszerűen összeállított jelmagyarázat elhelyezése is a diagramokon. Természetesen ne essünk túlzásba és az architektúra legyen a középpontban, nem pedig a jelölésmód, a nyelv vagy a módszertan.

Mindent arra használjunk, amire való


Sok problémát megelőzhetünk azáltal, ha az ArchiMate nyelvet pontosan arra használjuk, amire azt tervezték: új architektúrák megtervezésére, architektúrákkal kapcsolatos döntések hatásainak elemzésére, a döntéshozatal támogatására, a különböző érintettek tájékoztatására. Problémák jelentkezhetnek amennyiben az ArchiMate modelleket elkezdjük ezektől eltérő más célra használni, például alkalmazás fejlesztési részletek vagy éppen üzemeltetési folyamatok ábrázolására. Amihez a nyelv meglévő metamodellje nem ad támogatást, azoknál egyedi bővítések válnak szükségessé, amivel gyakran zavaros, nehezen érthető modellek készülhetnek. Ehelyett sokkal inkább ajánlott az adott célra alkalmasabb egyéb modellező nyelvekkel a lehető legjobb illeszkedést kialakítani. Példák erre a BPMN (Business Process Model & Notation) az üzleti folyamatok modellezésére vagy az UML (Unified Modeling Language) a szoftver tervezésre. Az ArchiMate modellek integrációs központként kapcsolhatják össze a különböző területeken készülő modelleket: akár stratégiai, üzleti, folyamat, szoftver rendszer vagy éppen adat modellek kapcsolhatók így össze.

Hozzáférés


Ha az architektúra dokumentumokat a lehető legnagyobb gondossággal készítettük is el, van még egy általános szempont, ami a munka sikere szempontjából lényeges: a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdése. Fontos, hogy azokhoz minden érintett egyszerűen hozzáférhessen. Ebből a szempontból a legjobb, ha nem a klasszikus dokumentum publikációs megközelítést használjuk (email-ben vagy intranet oldalakon hozzáférhetővé tesszük a generált diagramokat mondjuk PDF-ben) hanem inkább igazi együttműködéshez teremtünk lehetőséget: az architektúra nézetek legfrissebb állapota legyen elérhető úgy, hogy ott rögtön észrevételek, visszajelzések is megtehetők azok számára, akiknek ez a feladatuk. Mellékesen az ArchiMate nyelv is azzal válik egyre érthetőbbé és könnyen használhatóvá a szervezetben, ha minél több helyzetben használják az architektúra diagramokat a munka során.