2014. március 20., csütörtök

TOGAF Gyakori kérdések

Néhány a TOGAF kapcsán többször elhangzott kérdésre az alábbiakban rövid válaszokat gyűjtöttem össze.

Mi az a TOGAF?
Egy menedzsment keretrendszer olyan architekt szakembereknek (kb. nagyvállalati tervezők), akik valamilyen vállalati átalakítási programot irányítanak. A betűszó jelentése: TOGAF = The Open Group Architecture Framework. A TOGAF tehát nem egy architektúra, hanem egy keretrendszer, ami felhasználható adott konkrét architektúrák fejlesztése során.

Vannak a TOGAF-nak verziói?
Igen, a TOGAF aktuális verziója a 9.1 és folyamatban van a következő verzió kidolgozása, melynek kódneve TOGAF NEXT.

Ki írta a TOGAF-ot?
Nincs sem egyetlen szerző, sem szerzők meghatározott csoportja. Ehelyett több száz önkéntes közreműködő írta sok év alatt. A TOGAF fejlesztését a The Open Group fogja össze.

Kiknek készült a TOGAF, kiknek érdemes használni?
Olyan Enterprise Architect szakemberek számára készült, akik több szervezetet érintő integrációval és szabványosítással foglalkoznak. A TOGAF nem a megoldás tervezőknek (Solution Architect), nem a szoftverfejlesztési folyamatban dolgozóknak és nem az IT üzemeltetőknek hasznos.

Hol van a TOGAF helye az üzlet és technológia közötti skálán?
A használatán múlik. A TOGAF eléggé általános és széles területet fed le. A használata során kell eldönteni, mi a határa annak a rendszernek, amire használni kívánjuk. Használható szűken csak üzleti változásokra fókuszálva, de ugyanúgy felhasználható például a technológiai infrastruktúra racionalizálásánál is.

Inkább stratégiai vagy pedig taktikai területen hasznos a TOGAF?
Nagyrészt inkább stratégiai szintű felhasználásra készült. Leginkább a több szervezetet érintő stratégiai vállalati architektúrák és IT architektúrák támogatására hasznos. A TOGAF részét képező ADM (Architecture Development Method) egy olyan magas szintű folyamatot ír le, amely egy stratégiai tervet állít elő, ami szerint általában több megvalósítási projekt ütemezése valósul meg. A megvalósítási projektekhez olyan architektúra megállapodásokat biztosít, amelyek megadják az architekturális célokat, az alapelveket, szabványokat, referencia modelleket és felhasználható építőelemeket.

Milyen szoftver eszközök használhatók a TOGAF felhasználása során?
Sok hasznos szoftver létezik. Maga a TOGAF dokumentum nem említ egyetlen konkrét terméket vagy gyártót sem. Van azonban egy termék tanúsítási programja is az Open Group-nak. Az éppen érvényes TOGAF tanúsítvánnyal rendelkező szoftverek listája elérhető az Open Group honlapján: http://www.opengroup.org/certifications/togaf9-program/ts-register Természetesen ezeken kívül is vannak jól használható programok mind a fizetős mind az ingyenesen elérhető kategóriában. A legmegfelelőbb eszköz mindig a konkrét architektúra projekt ismeretében választható ki. Vannak olyan architektúra projektek, melyek a szokásos irodai szoftverekkel jól lebonyolíthatók, de vannak, amelyek kellően összetett modellező képességeket vagy éppen nagy kapacitású fejlett repository szolgáltatásokat igényelnek.

Miért olyan hangsúlyos a TOGAF-ban a szállító függetlenség, technológia-függetlenség, integrálhatóság és az átjárhatóság?
A TOGAF mögött a The Open Group szervezet áll, melynek alapvető küldetése az említett szempontok szem előtt tartása.

Miért hangsúlyozza annyira a TOGAF a döntések indoklásának dokumentálását és a megoldásoknak a követelményekkel való összevetését?
Ez a hangsúly azonnal érthető, ha arra gondolunk, hogy az Enterprise Architecture nagyrészt azért fejlődött ki a kezdeti időben, hogy javítsa a kormányzati beszerzési folyamatokat és az üzlet és informatika harmóniáját.

Használható a TOGAF a megoldás-tervezés során is?
A használata lehetséges ezen a területen is, hiszen a TOGAF tartalmaz olyan ötleteket és technikákat is, amelyek a megoldás tervezők számára is hasznosak. Ilyen helyzethez a módszer testreszabása szükséges.

Használható a TOGAF a megvalósítás életciklusának menedzselésére?
Csak nagyon jelentős adaptáció után képzelhető el. Számos fogalom nem szerepel a TOGAF-ban, mely fontos az implementációs életciklus során (szoftver tervezés, tesztelés, konfiguráció kezelés, stb.)

Mi a kapcsolat a TOGAF és az ArchiMate között?
A TOGAF egy architektúra keretrendszer, mely tartalmaz egy architektúra fejlesztési módszertant (ADM). A módszer alkalmazásához hasznos egy elfogadott jelzésrendszer és jelentéstartalom, vagyis egy meghatározott nyelv használata. Nos, az ArchiMate egy ilyen architektúra leíró grafikus nyelv. A TOGAF és az ArchiMate nyelv nagyon közel állnak egymáshoz: a felhasznált fogalmak (az un. metamodell) közel azonos.

Mi a TOGAF viszonya a RUP-hoz?
A RUP a rendszerfejlesztési életciklussal foglalkozik. Ha össze akarjuk a kettőt kapcsolni, akkor a TOGAF ADM fázisok közül az A-F fázisokat tekinthetjük a RUP kezdeti fázisának. A TOGAF G fázis alatt futnak a szoftver implementációs projektek, így az tekinthető a RUP kidolgozás, megépítés és átmenet fázisai együttesének.

Lehet tanúsítást szerezni a TOGAF ismeretekről?
Igen, a TOGAF megismerésére mind oktatási, mind tanúsítási programok is rendelkezésre állnak. Vizsgát lehet tenni minden PROMETRIC vizsgaközpontban szerte a világon. Jelenleg két szintű vizsga tehető. Mindkettő számítógép előtt zajlik, angol nyelven. Oktatás terén is többféle lehetőség van. Ebben segíthet például az AEA Magyar Tagozat nevű hazai egyesület is: www.aeahungary.org