2013. augusztus 27., kedd

TOGAF magyarul

Az egyik korábbi blog bejegyzésben írtam, hogy a TOGAF dokumentumok alapvetően angol nyelven érhetők el. Nos, ezzel kapcsolatban most egy jó hírről számolhatok be. 
Megjelent az alábbi hivatalos Open Group kiadvány:

  • TOGAF® 9.1 Translation Glossary: English – Hungarian
  • ISBN: 1-937218-34-8
  • Document Number: C13D
  • Published by The Open Group, July 2013.

 A kiadvány ingyenesen letölthető az alábbi linkről:  
https://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/C13D 

Mi ez a Translation Glossary? 


A „TOGAF® 9.1 Translation Glossary: English – Hungarian” cím egy 50 oldalas kiadványt takar. Legfőbb célja egy közös és egyértelmű szókészlet biztosítása TOGAF 9.1 dokumentumokkal kapcsolatos fordítási munkákhoz. A füzet nagy része két hasábos: a TOGAF 9.1 specifikációban használt szakkifejezések rövid definícióit tartalmazza egyik hasábban angolul, a másikban pedig magyarul. 

A dokumentum egyik fejezete a TOGAF 9.1 specifikáció „Definíciók” című fejezetéhez és a mellékletében található „Kiegészítő fogalom meghatározások”-hoz kapcsolódó fordításokat és magyarázatokat tartalmazza. Ezt követően a mellékletben egy kibővített szójegyzék tartalmazza további kifejezések fordítását és magyarázatát.

Hogyan készült az angol-magyar Translation Glossary?


A Translation Glossary elkészülte az AEA Magyar Tagozat nevű architekt egyesület néhány lelkes tagjának fordítási, lektorálási, szerkesztési munkájával vált lehetővé. A munka során az előrehaladást, a munkaközi állapotokat az egyesület alábbi oldalán is követni lehetett: http://www.aeahungary.org/togaf-magyar-lokalizacio 

A The Open Group rendelkezésre bocsátotta az alap dokumentum sablont, ami tartalmazta az angol nyelvű részeket. Az ebben szereplő szakkifejezéseket és azok rövid kifejtését fordították magyarra az egyesületben tevékenykedő hazai architektek. 

A TOGAF 9.1 Glossary magyar fordításának első nyers változata az egyesületi tagok munkájának eredményeként 2012 végére készült el. Ezután a több fordító munkájának összeszerkesztésével előállt dokumentum egységesítése, lektorálása következett. 
2013 május 3. egy újabb fontos lépés volt a dokumentum készítésében: ekkor indult el a TOGAF Translation Glossary (English - Hungarian) hivatalos Company Review periódusa. Ennek lezárása után megjelent a végleges Open Group kiadvány.

A dokumentum elkészítése során természetesen akadt néhány bonyolultabb helyzet is, ahol döntést kellett hozni a megfelelő magyar kifejezés kiválasztása ügyében, miközben esetleg nem volt elterjedt magyar megfelelő bizonyos angol fogalmakra vagy éppenséggel több különböző lehetőség közül kellett most egyet kiválasztani. Például az angol „Continuum” szó esetében (mely szerepelt az Enterprise Continuum, Architecture Continuum, Solutions Continuum kifejezésekben is) azt a megoldást választottuk, hogy a magyar szövegben a „Kontinuum” szót szerepeltettük, mert semmi más nem látszott alkalmasnak a megfelelő jelentés megjelenítésére.

A fordítást szabadidejükben lelkesen végző hazai szakemberek megérdemlik itt a név szerinti említést is: Bársony Ágnes, Dési Balázs, Gombás László, Mezei Ferenc, Mikes Péter és jómagam Virágh Tamás dolgoztunk a nyersfordításon majd a szükséges egységesítés, szerkesztés munkálatain mielőtt a dokumentum az Open Group szerkesztőihez és a hivatalos Company Review folyamatba került.

A teljes TOGAF specifikáció lokalizálása, magyarra fordítása természetesen igen nagy feladat már csak a teljes dokumentáció nagy mérete miatt is, mégis a Glossary megjelentetése egy fontos lépés volt a TOGAF hazai használatának támogatására.